Truska Bast

Truska Bast

Truska Bast is journalist en schreef onder andere voor Het Parool, De Groene Amsterdammer, Opzij en Linda. En zij die na ons komen schreef zij in opdracht van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), dat onder meer onderzoek doet naar de veranderende levensloop, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het NIDI.