Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving
Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving
Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving
Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving
97.50

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Na een lange aanloopperiode is het bijna zo ver. Nederland krijgt een integraal wettelijk stelsel voor de bescherming en benutting van de fysieke leefomgeving: de Omgevingswet. Minister Hugo de Jonge (VRO) vindt het onverantwoord om de Omgevingswet op 1 januari 2023 te laten ingaan en kiest ervoor de ingangsdatum van de wet met zes maanden te verplaatsen naar 1 juli 2023. Dit levert extra voorbereidingstijd op, die kan worden gebruikt om het DSO beter te testen en hiermee te oefenen. Het bestaande sectorale omgevingsrecht schiet tekort om alle omgevingsvraagstukken adequaat aan te pakken. De vernieuwde wet- en regelgeving bundelt (grote delen van) 26 sectorale wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en meer dan 60 regelingen in één nieuwe wet, een viertal AMvB’s en een ministeriële regeling. De Omgevingswet beoogt betere mogelijkheden te scheppen om aan de opgaven van deze tijd, zoals klimaatverandering en biodiversiteit, het hoofd te bieden. Daarbij is een integrale belangenafweging, die rekening houdt met lokale omstandigheden en ontwikkelingen, een must. Minstens net zo belangrijk is de behoefte aan meer gebruiksgemak bij zowel bevoegd gezag als initiatiefnemer. Echter, vooral door de omvang en complexiteit van de wetsoperatie mag niet worden verwacht dat de concretisering van het eenvoudiger-en-beter-principe dat eraan ten grondslag ligt direct volledig wordt omarmd. Omgevingswet onder de loep wil ondersteuning bieden aan de uitvoeringspraktijk om zich de nieuwe regels eigen te maken. Dit zijn overheden, bedrijven, burgers en andere betrokken partijen die concreet toepassing geven aan de bij of krachtens de Omgevingswet gestelde regels. Om de werking van de stelselherziening te verhelderen, telt het boek drie hoofdthema’s: ontstaan van de wet, geconsolideerde wettekst en geconsolideerde versies van AMvB’s. Zodoende krijgt de lezer een vrijwel compleet beeld van de structuur en inhoud van het vernieuwde omgevingsrecht, inclusief de daarbij behorende aanvullings-en invoeringswetgeving. Verbetering van inzicht vergemakkelijkt de praktische toepassing.

0 | 0