De SWOT-analyse 2.0
23.48

Direct downloaden

De SWOT-analyse 2.0 biedt een gestructureerde aanpak voor leiders op weg naar een gedragen strategie én interventies. De auteurs leiden je aan de hand van praktische voorbeelden langs alle stappen van een effectieve SWOT-analyse. Van het benoemen van de strengths, weaknesses, opportunities en threats, via het invullen van de confrontatiematrix, tot een interactief besluitvormingsproces.

0 | 0