Inleiding tot de rechtswetenschap
 • Inleiding tot de rechtswetenschap
 • Inleiding tot de rechtswetenschap
Nederlands
71.93

Direct downloaden

Inleiding tot de rechtswetenschap voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten is een inleiding tot het recht, waarin drie thema’s centraal staan: bronnen van recht, rechtsbeginselen en rechtsvinding.
Inleiding tot de rechtswetenschap voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten is een inleiding tot het recht, waarin drie thema’s centraal staan: bronnen van recht, rechtsbeginselen en rechtsvinding. In dit boek wordt in algemene zin over aspecten van ‘recht’ gesproken. Aan de orde komen vraagstukken die voor iedere jurist belangrijk zijn. Wat zijn de grondslagen van het rechtssysteem? Hoe is het recht ingebed in de maatschappij? Wat zijn de bronnen van het recht? Hoe hangen deze vragen samen met theoretische benaderingen van het recht? Het boek biedt een eerste kennismaking met de methoden die een jurist hanteert bij de beoefening van het vak. Hoe benadert een rechter bijvoorbeeld ‘het recht’ bij het nemen van beslissingen in concrete zaken? Welke interpretatiemethoden worden daarbij gebruikt? Daarnaast geeft het boek veel informatie die de beginnende rechtenstudent verder helpt bij de studie. Aan de orde komen elementaire onderscheidingen en verschillende rechtsgebieden, de gedachten achter de democratische rechtsstaat en de scheiding der machten, en de inrichting van de wetgeving, het bestuur en de rechtspleging. Ook is er veel aandacht voor de grond- en vrijheidsrechten, zoals die zijn neergelegd in verdragen en de constituties. Inleiding tot de rechtswetenschap voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten is primair geschreven voor rechtenstudenten in het wetenschappelijk onderwijs in Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het recht van deze landen is steeds uitgangspunt, met waar relevant aandacht voor de BES-eilanden. Door de toegankelijkheid kan dit boek ook gebruikt worden in andere opleidingen. Voorbeelden en verwijzingen naar wetsartikelen worden ontleend aan de situatie in de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten, in samenhang met verwijzingen naar het Europese deel van het Koninkrijk. Deze vierde druk kwam tot stand onder bewerking van P. Klik.

0 | 0

 • : Boom Juridisch
 • : Boom Juridisch
 • : 9789089745088
 • : Nederlands
 • : eBook
 • : augustus 2023
 • : 1
 • : 1 x 1 x 1 mm.
 • : Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht