Konrad Adenauer
  • Konrad Adenauer
  • Konrad Adenauer

Synopsis van Biografie van Konrad Adenauer

Sam Van Clemen

Doelstelling is het vertellen van het levensverhaal van Konrad Adenauer (1876-1967), de eerste naoorlogse Duitse kanselier en in 2003 verkozen tot de grootste Duitser aller tijden. Daarbij gaat ook heel wat aandacht gaat naar de periode voor 1945. Adenauer wordt niet alleen geportretteerd als politicus, maar ook als zoon, vriend, echtgenoot en vader. Zo krijgt de lezer een totaalbeeld van zowel de politicus als de mens Adenauer. Het boek is gericht op het grote publiek en vermijdt daarom jargon en een omvangrijk voetnotenapparaat. De geplande omvang is 120.000 woorden. Omdat het boek bedoeld is voor de Nederlandstalige markt, komt Adenauers relatie met Nederland en België uitdrukkelijk aan bod.

Korte inhoud
Hoofdstuk 1: Opkomst
Dit hoofdstuk handelt over de periode 1876-1917, toen Adenauer werd benoemd tot burgemeester. Aan bod komen onder meer zijn afkomst, jeugdjaren, zijn eerste huwelijk, studies rechten, zijn werk als jurist en zijn opgang als katholiek Keulse politicus. Hij werd achtereenvolgens benoemd tot schepen, eerste schepen en burgemeester. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het uitbreken van Wereldoorlog I en het overlijden van zijn echtgenote.

Hoofdstuk 2: Burgemeester van Keulen
Dit hoofdstuk handelt over de periode 1917-1933. Adenauer speelde een belangrijke rol tijdens de revolutieperiode 1918-1919. Ook maakte hij van nabij de Britse bezetting van Keulen mee tot 1926 en was hij actief binnen de beweging die streefde naar de afsplitsing van het Rijnland van Pruisen. Besproken worden de grote openbare werken die Adenauer liet uitvoeren en de opkomst van de NSDAP in Keulen en omgeving. Dit hoofdstuk eindigt met zijn afzetting als burgemeester. Ook zijn tweede huwelijk in de jaren 20 komt aan bod.

Hoofdstuk 3: Leven in het Derde Rijk
Op bevel van de nazis moest Adenauer Keulen verlaten, het begin van een moeilijke periode. Tijdens de Nacht van de Lange Messen werd hij trouwens korte tijd opgepakt. De situatie verbeterde pas in 1938 toen hij zich in Rhöndorf kon vestigen. De oorlogsjaren verliepen kalm dankzij de rustige ligging van zijn woonplaats. Enkel zat hij drie maanden gevangen na het Stauffenbergcomplot.

Hoofdstuk 4: Een nieuwe start
Dit hoofdstuk beschrijft de vier bezettingsjaren, waarin Adenauer de basis legde voor zijn kanselierschap. Door zijn rijke politieke ervaring en door handig manoeuvreren werd hij eerst de machtigste politicus van het Rijnland. In 1948 werd hij verkozen tot de voorzitter van de Parlementaire Raad, die de grondwet van de toekomstige Bondsrepubliek ontwierp. De eerste nationale parlementsverkiezingen in mei 1949 zorgden ervoor dat Adenauer met de steun van enkele kleinere partijen een stabiele regering op de been kon brengen. Op 15 september 1949 werd hij dan ook verkozen tot de eerste bondskanselier met slechts één stem meerderheid, die van hemzelf. Hij zou veertien jaar lang onafgebroken aan de macht blijven.

Hoofdstuk 5: Kanselier van het nieuwe Duitsland
Dit hoofdstuk behandelt de eerste regering-Adenauer (1949-1953). Hij vormde een rechtsgeoriënteerd coalitiekabinet, leidde sedert 1951 ook de buitenlandse politiek. Consequent ijverde hij voor nauwe aansluiting bij het Westen tegen de Sovjet-Unie. Adenauer wist stap voor stap de staat uit de politieke kluisters van het bezettingsstatuut te bevrijden en naar volledige autonomie te leiden. Hij koppelde die koers aanvankelijk nauw aan de Europese integratie (steun voor het plan-Schuman). Deze politiek, door een nuchter realisme ingegeven, correspondeerde toch goed met zijn Rijnlands-katholieke en onpruisische verleden, met zijn afkeer van grote sociale omwentelingen en zijn diepgewortelde antipathie jegens het communisme. Inmiddels verkreeg hij in binnenlandse kwesties een onbetwiste machtspositie, begu

0 | 0