Neoliberalisme
29.37

Direct downloaden

'Neoliberaal! Deze vaak gehoorde uitroep is nooit een compliment. Toch heeft de term een interessante ontstaansgeschiedenis. Neoliberalisme bespreekt hoe het gebruik van deze term zich ontwikkeld heeft in het maatschappelijk debat sinds de jaren dertig. Toen was het een stroming van liberalen die tot meer `ordening wilden overgaan, nu is het vaak een verwijt dat alles maar wordt `vermarkt. De auteurs gaan in op de vele, vaak haaks op elkaar staande verwijten aan het adres van zogenaamde grondleggers als Friedman, Reagan, Thatcher en scheiden daarbij waarheden van onwaarheden. Neoliberalisme beschrijft, kortom, de geschiedenis van een stroming die helemaal niet (meer) blijkt te bestaan. Over de auteur(s): Patrick van Schie (1964) is historicus en directeur van de TeldersStichting, het onafhankelijk wetenschappelijk bureau gelieerd aan de VVD. Hij publiceerde o.a. Vrijheidsstreven in verdrukking, een geschiedenis over de voorlopers van de VVD in de periode 1901-1940, en (samen met Fleur de Beaufort) Het Liberalenboek, een geïllustreerde geschiedenis van liberale denkers en gebeurtenissen. Mark van de Velde (1979) is politicoloog en wetenschappelijk medewerker bij de TeldersStichting. Over de Nederlandse partijendemocratie publiceerde hij in 2013 De plicht der politieke partijen. Verder redigeerde hij het bij Boom verschenen Markt-meesters. Portretten van vooraanstaande liberale economen (2004). Prof. dr. M.V.B.P.M. van Hees (1964) is filosoof en politicoloog en als hoogleraar ethiek verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

0 | 0