People, Planet, Privaatrecht
65.28

Direct downloaden

Bijna iedereen in Nederland heeft een of meerdere paren sportschoenen, houdt van een lekkere kop koffie op z’n tijd, tankt weleens benzine en is de trotse bezitter van een meer of minder geavanceerde smartphone. Maar staat u er eigenlijk weleens bij stil waar die sportschoenen, die koffie, die benzine en die smartphones vandaan komen en onder welke omstandigheden ze geproduceerd zijn? Want veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland, soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. In Nederland doen zich de laatste jaren allerlei juridische ontwikkelingen voor die verband houden met kwesties van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Voorbeelden zijn de aansprakelijkheidsprocedures tegen Nederlandse bedrijven als Shell en Trafigura in verband met de schadelijke gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten in ontwikkelingslanden, de IMVOconvenanten die tot stand gebracht worden binnen bepaalde sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven en het Wetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid dat momenteel voorligt in de Eerste Kamer. De hier geschetste ontwikkelingen zijn zeker niet de enige juridisch relevante aspecten van het IMVO-debat in Nederland. Meer dan genoeg voer dus voor juristen als onze Jonge Meesters 2018. Zij geven in deze bundel hun eigen, originele kijk op de vraag welke rol het privaatrecht kan spelen bij het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en bij het redresseren van schade aan mens en milieu als gevolg van ondernemingsactiviteiten in het buitenland.

0 | 0