Sonnetten van Shakespeare
4.50

Direct downloaden

Met deze integrale moderne vertaling van de 154 sonnetten wil dichter-vertaler Jules Grandgagnage het Nederlandstalig lezerspubliek een eigentijdse, frisse vertaling aanbieden die recht doet aan Shakespeares populaire sonnettenbundel. Hiermee is hij de vijftiende die alle sonnetten naar het Nederlands heeft vertaald. Grandgagnage eerbiedigt de inhoud van elk gedicht, en maakt ook gebruik van de gereedschapskist van de meester: de jambische pentameter (tien lettergrepen per versregel) en het rijmschema van het Engels sonnet. Omdat ook Shakespeare zichzelf de nodige vormvrijheid gunde, zijn enkele sonnetten in vloeiende blanke verzen vertaald. Ter vergelijking en voor verdere studie is de oorspronkelijke Engelse tekst eveneens opgenomen. Deze tekstgetrouwe moderne vertaling is de ideale start voor iedereen die wil kennismaken met Shakespeares sonnetten. Over zijn vertaling zegt Grandgagnage: "Een goede poëzievertaling tracht drie aspecten te verenigen die eigenlijk onverenigbaar zijn: inhoud, vorm en poëtische verwoording. Voor iedere vertaler van de Sonnetten vormt het verzoenen van deze drie aspecten de grootste uitdaging. Zelf hecht ik erg veel belang aan het poëtische."

0 | 0