Valse noten - Boek 2 + 3
Nederlands
24.99

Direct downloaden

Deel IV en V van mijn ‘filosofische fragmenten’ bevatten de voortzetting en verdieping van mijn uitgebreide notitieboek vol hardop denken over alles wat met ons te maken heeft: het menselijke dier en diens denken, het spanningsveld tussen authenticiteit en het sociale, over ideologische verblinding en zwart-witdenken, voelen en gevoelens, adequate oordelen en vooroordelen, zinvolle kennis, spiritualiteit, eigenheid, politiek, moraal en moralisme, helderheid en creativiteit (en het gebrek daaraan), over misvattingen, inzichten, emoties, voorkeuren en aversies, vaardigheid en waardigheid, strijdtonelen en redelijkheid. Ze zijn gebaseerd op, veroorzaakt en onderbouwd door wat ik allemaal las en bestudeerde én op wat ik observeerde, overdacht en leerde als advaita leraar (sinds 1998), als menselijk dier en als vrijdenker. De boeken zijn onder meer bedoeld als hulp om (beter) te leren navigeren in een complexe wereld, om te herijken en verrijken, van perspectief te wisselen, te grinniken, te prikkelen, en als uitnodiging om opnieuw te kijken naar ons gedrag, onze aannames, uitdagingen en problemen (individueel en maatschappelijk). Zie www.hanslaurentius.nl voor meer info.

0 | 0