Veranderkundige complexiteit
22.55

Direct downloaden

Terwijl de noodzaak voor veranderen vaak helder geschetst kan worden, zijn de gewenste verbeteringen of aanpassingen daarmee nog niet inzichtelijk, net zo min als de weg naar de realisatie. Daarbij kan de praktijk tamelijk weerbarstig zijn en kan tijdens een ontwikkelproces blijken dat de uitdagingen toch anders liggen dan vooraf bedacht. Achter de verbeelding van resultaten in de papieren realiteit van (statistische) cijfers en grafieken leven de ervaringen, meningen, verwachtingen en wensen van de mensen die betrokken zijn in de organisatie en/of bij de dienstverlening. Ieder denkend, handelend en interpreterend vanuit een specifiek belang, vraag, vanuit een unieke of gemeenschappelijke sociaal-economische en/of culturele achtergrond. Dit boekje biedt een inkijkje in hoe een veranderkundige de organisatie kan helpen met de organisatieontwikkeling in weerwil van weerstand en complexiteit vanuit de onderstroom. Samenwerkingsrelaties worden onder andere in stand gehouden door overeenstemming en begrip. Door samen met betrokkenen een vraagstuk te onderzoeken in een constructieve dialoog, bestaat in het creëren en vergaren van kennis de mogelijkheid voor organisatieontwikkeling.

0 | 0