De ondraaglijke zwaarte van het evidente
Nederlands
289

Indien elk betekende dat door het lezen of horen van om het even welke betekenaar wordt opgeroepen onbepaald is, heeft het geen zin een semiotiek annex filosofie te formuleren die de juistheid tracht aan te tonen van de stelling dat elke betekende onbepaald is, aangezien deze bewijsvoering gebruik maakt van betekenaars. Wie als zijn onwrikbare overtuiging verkondigt dat de mens (= ieder mens) slechts bewustzijn is, zoals de bekendste structuralisten en Derrida met in zijn kielzog de deconstructionisten doen, en dat dientengevolge uitsluitend subjectieve interpretaties van wat waar en moreel goed is mogelijk zijn, verkondigt een nieuwe versie van het objectivisme, van de leer die zegt dat er bepaalde morele waarheden bestaan die onafhankelijk zijn van de levenshouding van het individu, dit wil zeggen van de manier waarop het individu zich meestal gedraagt en waarop het over dingen oordeelt. Hun versie van het objectivisme leidt, net als elke andere vorm daarvan, tot het formuleren van categorische imperatieven.

0 | 0

  • : 9789464358445
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 289
  • : september 2021
  • : 496
  • : 235 x 155 x 26 mm.
  • : Koken/eten per ingrediënt