De ruimtelijke beheersverordening
De ruimtelijke beheersverordening
De ruimtelijke beheersverordening
De ruimtelijke beheersverordening
49.50

1 - 2 Weken

De beheersverordening is een eenvoudig alternatief voor een bestemmingsplan in gebieden waar sprake is van een lage dynamiek in ruimtelijke ontwikkeling.
De beheersverordening is een eenvoudig alternatief voor een bestemmingsplan in gebieden waar sprake is van een lage dynamiek in ruimtelijke ontwikkeling. In dergelijke gebieden kan in plaats van via een bestemmingsplan, met de verordening het beheer van het bestaande gebruik worden geregeld. Deze verordening kan immers snel en eenvoudig worden vastgesteld: er zijn geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden en er gelden minder strenge eisen voor de inhoud dan voor het bestemmingsplan. En dat terwijl de beheersverordening dezelfde mogelijkheden biedt, zoals het verlenen van een omgevingsvergunning voor activiteiten die niet als een ruimtelijke ontwikkeling in de zin van de wet zijn te beschouwen.

In het boek De ruimtelijke beheersverordening, het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument staat alles wat u moet weten over de toepassing van dit nieuwe, voor de ruimtelijke praktijk interessante en belangrijke instrument. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: wat zijn de criteria voor het gebruik van dit instrument en wat kan daarin worden geregeld?

In de tweede druk zijn de eerste praktijkervaringen met het instrument de beheersverordening verwerkt en zijn enkele centrale criteria in de wettelijke regeling zoals "geen ruimtelijke ontwikkeling voorzien" en "regeling beheer overeenkomstig bestaand gebruik" nader toegelicht en uitgewerkt. Ook is uitgegaan van de laatste tekstversie van de komende Omgevingswet. Daarmee is het boek weer helemaal 'up to date' en kunt u bepalen of de beheersverordening ook voor u een nuttig instrument is.

Auteurs: Prof. dr. F.P.C.L Tonnaer en mr. A. Snijders

0 | 0