Deelnemingsvrijstelling
Deelnemingsvrijstelling
Deelnemingsvrijstelling
Deelnemingsvrijstelling
67.20

1 - 2 Weken

De deelnemingsvrijstelling is een van de belangrijkste
regelingen binnen de Wet VPB 1969. De regeling is vervat
in een groot aantal bepalingen, te weten art. 13, 13a, 13aa,
23c, 13b, 13ba, 13d, 13e, 13h, 13i, 13j, 13k, 28b, 28c en 34c.
Twee bepalingen inzake de toepassing van de deelnemingsvrijstelling
zijn afgeschaft, maar kunnen op grond
van overgangsrecht nog van toepassing zijn, namelijk art.
13c en art. 13ca.
Aan elk van de genoemde bepalingen wordt een hoofdstuk
gewijd. Ieder hoofdstuk vermeldt het overgangsrecht
(indien van toepassing) en de wetsgeschiedenis van de
desbetreffende bepaling.
Aan de orde komen onderwerpen als: de vereisten voor
de deelnemingsvrijstelling; het regime van de (niet-kwalifi
cerende) beleggingsdeelneming dat per 1 januari 2010 is
ingegaan (dit regime is de opvolger van het regime van
de laagbelaste beleggingsdeelneming, dat in de jaren
2007 tot en met 2009 van kracht was; laatstgenoemd
regime wordt in de bijlage behandeld); nabetalingen
(earn-outregelingen, balansgaranties); aan- en verkoopkoopkosten
deelneming; valutaresultaten; compartimentering(
sreserve); liquidatieverliesregeling; Falcons-arrest
(opties op deelnemingen); omzetting verliesgevende
vaste inrichting in deelneming; omzetting, kwijtschelding
en vervreemding van afgewaardeerde vorderingen; verlies
op lening aan (of borgstelling ten behoeve van) deelneming.
Waar mogelijk worden de raakvlakken met het fi scale-eenheidsregime
behandeld en de reorganisatiefaciliteiten
(bedrijfsfusie, splitsing en juridische fusie). De uitgave is
praktijkgericht en bevat een groot aantal uitgewerkte
voorbeelden en casusposities.
Albert (1961) is sinds 1997 directeur Bureau Vaktechniek
Belastingadviseurs van Baker Tilly Berk NV. Hij is tevens
raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Gravenhage
(sinds 1999) en parttime verbonden als hoogleraar
aan de Universiteit Nyenrode (sinds 2005). Na zijn
doctoraal examen fi scale economie (1985) trad Albert
in dienst van het Ministerie van Financiën, alwaar hij
gedurende een periode van twaalf jaar diverse functies
heeft bekleed (inspecteur inkomsten- en vennootschapsbelasting,
docent). In 1995 is hij gepromoveerd aan de
Universiteit van Amsterdam, in 1997 behaalde hij het
doctoraal examen fi scaal recht. Albert schreef diverse
boeken, daarnaast publiceert hij regelmatig in fi scale
vakbladen. In 2005 is aan Albert voor zijn publicaties de
Prof. mr. H.J. Hofstra penning toegekend.

0 | 0

  • : P.G.H. Albert
  • : Sdu B.V.
  • ISBN : 9789064762642
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 434
  • : maart 2010
  • : 755
  • : 241 x 159 x 27 mm.
  • : Fiscale geschriften