Dilemma s rond langer doorwerken
32.99

1 - 2 Weken

De werkgever over de dilemma's van een vergrijzende organisatie.

Wat betekent de vergrijzing voor bedrijven? En wat zien werkgevers als het meest effectieve beleid ten aanzien van langer werken? In deze studie wordt de werkgever aan het woord gelaten over de dilemma's van een vergrijzende organisatie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat de verwachtingen en houding van Nederlandse werkgevers zijn maar ook van werkgevers in een zevental andere Europese landen (Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Polen, het Verenigd Koninkrijk, en Zweden). De visie van Nederlandse werkgevers wordt bovendien gespiegeld aan het gedrag en de ideeën van werknemers binnen organisaties.

Werkgevers verwachten dat de vergrijzing binnen de eigen organisatie vooral zal resulteren in een afname van productiviteit en winstgevendheid maar bovenal tot een stijging van de arbeidskosten. Nederland is wat dit betreft koploper in Europa. Ondanks deze somber stemmende blik op de lange termijn zijn er geen teken dat werkgevers het roer omgooien in hun personeelsbeleid. Van de zijde van de werknemer is er echter een toenemende bereidheid en noodzaak tot langer doorwerken. In dat licht zullen werkgevers meer dan nu gedwongen worden om de dilemma's van een vergrijzend personeelsbestand te benoemen en te vertalen in beleid.

- Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

0 | 0