Handboek Omgevingswet in de praktijk
Handboek Omgevingswet in de praktijk
Handboek Omgevingswet in de praktijk
Handboek Omgevingswet in de praktijk
87.00

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

Geeft de juridische professional een leidraad voor de ingrijpende Omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking treedt. Deze 3e druk licht nieuwe regels over specifieke zorgplichten toe, maar ook algemene rijksregels, omgevingsvergunningen voor milieu, lozen, bouwen en natuur, en het overgangsrecht. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. Hierdoor kan de lezer eenvoudig controleren of de stof goed is begrepen. De Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis. Op 1 juli 2022 moet die wet in werking treden, waardoor de dagelijkse praktijk ingrijpend wordt veranderd. Gemeenten moeten onder andere een omgevingsvisie en omgevingsplan opstellen en ondernemers krijgen te maken met nieuwe voorschriften en vergunningen voor milieu, lozen, bouwen en natuur, Handboek Omgevingswet in de praktijk geeft de juridische professional die te maken heeft met bedrijfsmatige kernactiviteiten een leidraad. Het handboek licht onder andere nieuwe regels over specifieke zorgplichten toe, maar ook algemene rijksregels, omgevingsvergunningen en het overgangsrecht. Op dit moment is er nog geen soortgelijk handboek op de markt. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod: het omgevingsplan en de bruidsschat verordeningen van provincie en waterschap nadeelcompensatie omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingswaarden instructieregels, handhaving en toezicht bijzondere omstandigheden digitalisering voorkeursrecht onteigening landinrichting en kavelruil kostenverhaal De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Dit omvat in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. Deze derde druk gaat uit van de meest actuele wetteksten en besteedt ruim aandacht aan de belangrijkste activiteiten in de praktijk. Dat zijn de milieubelastende activiteit, de lozingsactiviteit, de bouwactiviteit, de omgevingsplanactiviteit en de Natura 2000-activiteit. Handboek Omgevingswet in de praktijk is bedoeld voor juridische professionals, zoals advocaten, bedrijfsjuristen, adviesbureaus, vergunningverleners, toezichthouders, handhavers, bestuurders en wetenschappers. Elk hoofdstuk in dit handboek wordt afgesloten met een samenvatting in vragen. Wie de antwoorden leest, kan eenvoudig controleren of de stof goed is begrepen. Dit maakt het handboek ook bijzonder geschikt voor studenten op universiteiten, hogescholen en leergangen.

0 | 0