Wetgeving Europees arbeidsrecht
Wetgeving Europees arbeidsrecht
Wetgeving Europees arbeidsrecht
Wetgeving Europees arbeidsrecht
41.30

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

De invloed van internationale wetgeving op het nationale individuele en collectieve arbeidsrecht neemt toe. Het is nauwelijks nog mogelijk het Nederlandse arbeidsrecht toe te passen zonder kennis van het Europese (arbeids)recht. Deze titel brengt voor u de belangrijkste Europese en internationale regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht bijeen. Wanneer u in aanraking komt met het arbeidsrecht in Nederland, dan kunt u vandaag de dag niet meer zonder goed begrip van de Europese en internationale regelgeving. Waar ons nationale arbeidsrecht ruim een halve eeuw geleden nog een product van Nederlandse bodem was, daar komt tegenwoordig een belangrijk deel van het Nederlandse arbeidsrecht uit Europa. Wetgeving Europees arbeidsrecht biedt u het ultieme naslagwerk van de belangrijkste Europese en internationale regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht. U treft hierin de relevante regelingen van onder andere de Europese Unie, de Raad van Europa en de Internationale Arbeidsorganisatie. Doordat het Nederlandse en internationale arbeidsrecht steeds meer met elkaar vervlochten raken, is deze titel van waarde voor een breed lezerspubliek. De wetgeving is niet enkel nuttig voor de jurist die zich vooral met Europees arbeidsrecht bezighoudt, maar ook voor de jurist die werkzaam is in de #Nederlandse# arbeidsrechtpraktijk. Daarnaast heeft de titel haar weg gevonden in het HBO- en WO-onderwijs. Dit wetboek bundelt essentiële internationale wetgeving en verdragen die van invloed zijn op de dagelijkse praktijk van het Nederlandse arbeidsrecht, waaronder: Het EU-recht Het Europees sociaal handvest (ESH) Het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) Het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVPBR) Het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) Verschillende sociaalrechtelijke verdragen tot stand gebracht door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), onder meer op het gebied van de vakverenigingsvrijheid en het recht op collectief onderhandelen De selectie en thematische ordening van het wetboek sluiten aan bij de monografie #Europees Arbeidsrecht#. Ten behoeve van uw zoekgemak is bovendien een alfabetische inhoudsopgave toegevoegd.

0 | 0